Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

>

κυκλοσ

κατ κυκλου

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

μετακ

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

τριγωνο

Κατασκευή τριγώνου

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

μετακινείστε τις κορυφές

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra